SWSA

Dit is een lange afstands(rond)wandeling van 60-85 kilometer; ideaal om in meerdere etappes af te leggen. Onderweg zijn diverse OV punten. Onderweg kunt u 5 verschillende landschapstypen zien:

Rivierenlandschap met veenverkaveling
De Oude rijn, de Gouwe, maar ook voormalige veenstromen zoals de Aar en de Meije slingeren zich door het landschap. De rivieren liggen ingeklemd tussen oeverwallen, met daarop een weg en bebouwing en/of een boomgaard.

Veen – Weide (gras met koeien)
In de late middeleeuwen was in het gebied (bijv. ten westen van Aarlanderveen en ten westen van Alphen aan den Rijn) een groot moeras met daarop een dikke veenlaag. Alleen de rondom hoger gelegen delen werden bewoond. Door de ontdekking van stedelingen dat het veen, eenmaal afgegraven en gedroogd, een prima brandstof was, veranderde alles. Op diep afgegraven plekken ontstonden daardoor veenplassen (zie 5).

Droogmakerij/inversielandschap met akkerbouw op de diepe kleigronden
Dit is een bemalen gebied (polder) (bijvoorbeeld in polders Nieuwkoop en Vierambacht en ten zuiden van Hazerswoude Dorp), dat van oorsprong een meer, een ander groot open water of drasland was. Omdat een droogmakerij vrijwel volledig naar menselijk inzicht kon worden ingericht, is het een ultieme vorm van een cultuurlandschap.

Kwekerijlandschap op hoogveen.
Deze herkent u in de Boskoopse teelten, sierteelt in de volle grond gecombineerd met potcontainercultuur.

Hollands plassenlandschap.
Vooral herkenbaar in de Kaag, Nieuwkoopse- en Reeuwijkse plassen. Een veenweide gebied waar de ontvening heeft geleid tot blijvende plassen die erg in trek zijn bij watersporters.

Broedseizoen: Tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juni is op een drietal plekken in de route een alternatieve route aangegeven

Verboden voor honden op de boerenlandpaden. Uw hond kan het vee ziek maken.
Neospora is een hele vervelende ziekte die bij vee tot abortus van kalveren kan leiden. Honden zijn vector in het overbrengen van deze ziekte. Ook als uw hond gezond lijkt, kan de hond wel de ziekte overdragen. Ook in het land waar geen vee loopt zijn honden verboden omdat daar voer wordt gewonnen en op die manier kan het vee toch besmet raken. Het is daarom heel begrijpelijk dat boeren heel voorzichtig zijn in het openstellen van hun land. Regel is dus: geen honden op de boerenlandpaden! Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Bekijk de route op uw smartphone: SWSA Route Rondom Alphen